Ekonomisk kris

Ekonomiska kriser    Det är svårt att predicera en ekonomisk kris, men de uppkommer ofta när det sker drastiska förändringar i de faktorer som...
No featured image set for this post.

Inflation och deflation

Inflation och deflation – hur påverkas vi? Om man frågar en äldre släkting om hur priserna på helt vardagliga varor var när de var...
No featured image set for this post.

Konjunkturer

Översiktligt om konjunkturer: Konjunkturer beskrivs som ”det rådande ekonomiska tillståndet inom samhällsekonomin”, och kommer från det italienskan ’congiuntura’ – tillfälle. Konjunkturer beskriver i vilken...

Grundläggande om BNP

Bruttonationalprodukt, ofta förkortat BNP, betyder summan, värdet, av alla de tjänster och varor som producerats under en tid i landet, vanligtvis under ett år....
No featured image set for this post.

LAS och arbetslöshet

Vad är LAS?  I Sverige finns det många lagar och avtal på hur arbetsmarknaden ska gå till väga. De lagar och regler som gäller...
No featured image set for this post.

Ekonomiska kretsloppet

Ekonomiska kretsloppet (Företagen, hushållen, offentlig sektor och Kreditinstituten). I vårt ekonomiska kretslopp så är det företagen som skapar produktionen. Företagen använder arbetskraft från hushållen...
No featured image set for this post.

Svart marknad

Svarta branscher riskerar att öka Svart marknad eller svart handel är begrepp som ofta har stor utbredning i media, samt bland politiker och ekonomer...
No featured image set for this post.

Privatekonomi

Privatekonomins olika grenar: Privatekonomi är ett stort och ganska generellt övergripande begrepp för vad man kallar alla kategorier av ekonomin som behandlar privatpersoners inkomster,...

BNPs brister

BNPs brister   Trots att man kan se ett visst positivt samband mellan ett lands välfärd och BNP så har det även framförts viss...

Varför behövs HDI?

Det finns två vanliga uppdelningar av länder. Den ena uppdelningen är BNP. Denna utgår från landets ekonomiska utveckling. För att få fram ett lands...

Konjunkturer

Översiktligt om konjunkturer: Konjunkturer beskrivs som ”det rådande ekonomiska tillståndet inom...

Privatekonomi

Privatekonomins olika grenar: Privatekonomi är ett stort och ganska generellt övergripande...