HDI

HDI står för Human development index och är ett mått som är framtaget av ekonomen Mahbub ul Haq. Med HDI mäter man den sociala utvecklingen, levnadsstandarden och den ekonomiska utvecklingen i ett land. HDI togs fram för att visa att välstånd inte bara utgörs av landets ekonomi (BNP) utan också utgörs av hur människor i landet lever. HDI används numera av FN för att mäta länders utveckling.

För att få fram ett lands HDI så väger man samman de genomsnittliga siffrorna för medellivslängd, utbildningsnivå (genomsnittet av de antal år den vuxna befolkningen har gått och hur många år barn förväntas gå i skolan) och landets BNP per capita. När man sedan vägt samman denna information så får man fram en siffra mellan 0 och 1. 1 är det allra högsta ett land kan ha och 0 är de allra minsta. Ett resultat som ligger någonstans över 0,76 är ett högt HDI medans en runt 0,47 och lägre är lågt. Utefter denna siffra så kan länder kategoriseras efter mycket hög, hög, medelhög och låg mänsklig utveckling.

UNDP har en rapport om länders HDI, enligt denna rapport toppar Norge och Australien listan medan Niger och Centralafrikanska republiken ligger i botten

Ofta hänger ett lands BNP och HDI ihop. Har ett land ett högt BNP per capita har landet också ofta ett högt HDI. Till exempel är Norge det land som har näst högst BNP per capita 2014 (Högst BNP per capita har Luxemburg). Norge är också det land som har allra högst HDI 2014. Dock så finns det undantag från detta mönster vilket är ett bra exempel på varför HDI är ett mått som behövs. Till exempel ligger Qatar på tredje plats på listan över högst BNP per capita 2014 med ett värde på 96.73253 tusen kronor per invånare. På listan över högst HDI 2014 ligger Qatar däremot på 31:a plats med ett värde 0.85. Trots att detta anses vara ett relativt högt HDI så är det ändå långt ifrån den tredjeplatsplats som Qatar hade när man mätte BMP. Det som ligger bakom att Qatar har ett så högt BNP är att naturresurser som olja och naturgas är en viktig grund till den goda ekonomin. Däremot har landet ett sämre HDI. Detta beror troligtvis på att de pengar som gör att Qatar har ett så högt BNP inte är jämnt fördelade mellan landets invånare. Att landet ändå har ett förhållandevis högt HDI beror med största säkerhet på att det finns vissa saker som utbildning, levnadsstandarden, och medellivslängden som är bra, medans andra är betydligt sämre.

Utöver HDI finns det också ett liknande värde- IHDI, som står för ”Inequality-adjusted human development index”. Skillnaden mellan dessa två värden är att IHDI också infattar ojämställdhet. IHDI används för att belysa att länder kan få lägre HDI på grund utav att landet inte är jämställt. Ett perfekt IHDI-värde är lika stort som landets HDI men oftast är det förstnämnda värdet lägre. Den genomsnittliga skillnaden mellan HDI och IHDI är 22.8% vilket är en relativt stor skillnad.

Källor: Globalis HDI- index för mänsklig utveckling, hämtad 20/2 2017 UNDP data hämtad 20/2 2017 UNDP Human development index- HDI Anders Bolling, kräftgång för Sverige i utvecklingsindex, Dagens nyheter 14/12- 2015, Hämtad 20/2 2017

Ne, HDI, hämtd 20/2 2017

Hans Rosling, hdi- supprisingly simiar to GB per capita, 20/11 2012, hämtad 20/2 2017

UNDP Inequality-adjusted human development index (IHDI), hämtad 20/2 2017

UNDP, indelning av länder , november 2013, hämtad 20/2 2017

Den största delen av faktagrunden har jag hämtat från UNDP:s hemsida. UNDP är FN:s utvecklingsprogram. Det som gör UNDP till en trovärdig källa är att FN är ett opartiskt organ som ska dela med sig av riktig fakta. Dessutom är FN en organisation som ofta granskas för att hindra att de spider information som inte stämmer.

Alva Ehn Södra latins gymnasium SA16E

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *