Privatekonomi

Privatekonomins olika grenar:

Privatekonomi är ett stort och ganska generellt övergripande begrepp för vad man kallar alla kategorier av ekonomin som behandlar privatpersoners inkomster, utgifter, tillgångar, skulder med mer.

Inkomster

Ens inkomst kan vara den lön, summa pengar en person tjänat genom arbete, inkomst av tjänst. Om du har eget företag så får du inkomst av näringsverksamhet, de pengar du tjänar på ditt företag.

Utöver detta kan en inkomst bestå utav de pengar du får ut av

a-kassa, föräldrapenning, sjukpenning och/eller den skattepliktiga delen av vårdbidraget. In i detta räknas också de pengar du tjänar på försäljning av hus, aktier med mer samt ränta och aktieutdelning som en inkomst,  detta kallas inkomst av kapital.

Utgifter 

En utgift är en produkt eller tjänst som kostar pengar.

Utgifterna kan delas in i olika kategorier, dels de utgifter som består av olika slags skatter, och dels de utgifter som består av din konsumtion.

Utgifter i form av skatt

Skatt är en återkommande utgift, det är något som är beständigt, alltså en utgift en aldrig kommer undan. Skatterna finansierar den statliga sektorn och på grund utav att en betalar skatt hjälper en till att finansiera välfärdssamhället bland annat. Däremot kan andelen skatt en betalar skifta, ju större inkomst en har – desto högre skatt får en betala. Detta kallas direkta skatter.

Ett annat exempel på skatt för privatpersonen är indirekta skatter vilket läggs på det en konsumerar, exempelvis moms som nästan finns på de flesta varor, produkter eller tjänster en konsumerar.

Utgifter i form av konsumtion

Utgifter i form av konsumtion kan vara det en väljer att exempelvis lägga en andel av ens inkomst eller tillgångar på, varor eller tjänster.

Oftast är dessa typer av utgifter mat, kläder, fritidsaktiviteter och intressen.

Konsumtion är även den en relativt beständig utgift, konsumtion av mat och kläder kan vara förutsättningar för en i ens liv och tillvaro, men det finns ingen lag på att det måste betalas på samma sätt som skatt. Det finns exempelvis ingen lag om att jag ska konsumera kläder varje månad.

Skulder

Skulder kan bestå av obetalda räkningar eller exempelvis ohållbara lån. En skuld är en förbindelse, det är en skyldighet att betala tillbaka en skuld. En skuld i form av ett lån är exempelvis oftast en förbindelse som innebär att en inom en viss tidsram skall ha betalat tillbaka skulden. En har oftast ett bestämt datum och belopp när en inleder en sådan här förpliktelse. 

Tillgångar

Tillgångar inom privatekonomin är ting som exempelvis fordon, fastighet, tomt, företag och så vidare som har ett ekonomiskt värde som ägs av privatpersonen. Som jag beskrev tidigare så är exempelvis fordon och fastighet bra exempel på materiella tillgångar, men sedan kan en som privatperson även ha immateriella tillgångar som exempelvis vissa rättigheter, exempelvis patent.

 

Foto: Hanna Edholt

 

Källa: e.conomic

Denna källa är är trovärdig då det finns flera källor som skriver detsamma vilket lägger tyngd på att faktan är korrekt. Skribenterna på sidan är arbetande på e.conomic, alltså utbildade och väl insatta i ämnet ekonomi.

 

Pensionens moraliska dilemma

Under en längre period har det debatterats om hur vidare OK det är för stora företag i Sverige att investera och placera aktier i krigsindustrin, vapenindustrin.

En rapport från Fair Finance guide 31/12-2015 visar att de största bankerna i Sverige investerar 4.7 miljarder i vapenföretag. Debatten handlar om hur okej och humant det är att ”exportera detta till länder som kränker mänskliga rättigheter och deltar i väpnade konflikter”.

En granskning som Fair Finance guide har gjort, visar att svenska folkets sparpengar investeras i företag som är involverade i vapenexporten. Detta leder till en rad konsekvenser, både globalt men också för bankens egna kunder. Som Fair Finance Guide yttrar på hemsidan så ”strider denna typ av export mot en rad olika principer i internationella konventioner och regelverk som syftar till att förhindra att vapen hamnar i fel händer.”

I och med att Sveriges banker investerar i vapenindustrin till länder som exempelvis Saudiarabien där kränkande av mänskliga rättigheter pågår, med svenska folkets sparpengar, så bidrar svenskarna indirekt till vapenexporten. Detta genom att dem fond-och pensionssparar.

Denna rapport visar att vinsterna bankerna får ut på detta är viktigare än kundernas förtroende eller mer fred på jorden. Men är verkligen kapitalet viktigare än att vara bra medmänniskor, välja bort vapenexporten och inte bidra till att u-länder förblir u-länder och i-länder förblir i-länder?

Ett argument för vapenexporteringen till exempelvis Saudiarabien har varit att man med vapen ska stabilisera platser där Sverige har handelsintressen.  Och eftersom det är nödvändigt för vår handel så borde det vara något Sverige arbetar för.

Men frågan är om det på något vis skulle vara säkrare för att man satte vapen i händerna på folk? Om detta argument ska lägga grunden för att Svenskarnas sparpengar ska användas och investeras i krigsindustrin, så kan man fråga sig

om dessa varor är så pass viktiga för handeln, att vi struntar i människors livsförhållanden och rättigheter.

 

Siffror: Fair Finance Guide 13/9-16

Diagrammet visar ett totalt investerat belopp (miljoner) som de 7 största svenska banker gjort i vapenexporten.

 

Källor:

DN debatt, Bo Forsberg, Jakob König 13/9-16

Fair Finance Guide 12/6-13

Aktuellt Fokus, Redaktionen 15/9-16

Svenska Freds 12/6-13

Källkritik:

Dagens Nyheter

DN är Sveriges största dagstidning, den är oberoende liberal.

Fair Finance Guide

Fair finance guide är en organisation som arbetar för privatpersonen. Källan är objektiv och opartisk gällande informationen en kan ta del utav då den redogör information för alla banker och har inte specificerat sig på någon. Det är en utomstående källa.

Aktuellt Fokus

Denna artikel är en utav många som stödjer artikeln som DN publicerat vilket bidrar till en trovärdighet I faktauppgifterna då faktaundersökningarna som gjorts i samband med detta i flera fall har resulterat i att samma uppgifter tillkännagivits.

Svenska Freds

Svenska freds är världens äldsta fredsorganisation. Denna organisation har uppmärksammats för sitt arbete ett flertal gånger, inte minst vann en utav grundarna Klas Arnoldsonnobels fredspris 1908. Organisationen jobbar för fred på Jorden genom andra lösningar än väpnade konflikter.

 

Vad är en budget?

Budget är en ekonomisk plan för en specifik tidsperiod. Budgeten är baserad på kostnader, intäkter, utgifter, skulder, kassaflöden och resurser. Genom att planera en budget så får en koll på sin ekonomi. Det kan gälla privat ekonomi, företagsekonomi eller statens ekonomi där staten gör en budget för landet som kallas statsbudgeten.

Många tror att budgetering innebär att begränsa ens utgifter och ta bort roliga saker i livet vilket är fel. Det handlar mer om att förstå hur mycket pengar en har och vart de tar vägen och planera hur en på bästa sätt kan använda dem.

Hur lägger en fram en stabil budget för ens familjs privatekonomi? Det är bra att börja med att dokumentera under några månader vart alla pengar tar vägen. Sedan kan man kartlägga sina utgifter och göra en årsöversikt. Tack vare detta skapas en tydligare bild över vad en lägger sina pengar på, och hur mycket pengar som krävs för de fasta samt rörliga utgifterna. (Fasta utgifter kan exempelvis vara hyra eller försäkring, sådana belopp som måste betalas varje månad. Rörliga utgifter kan vara sådant som varierar såsom kläder, bio och tandvård.)

För att få reda på hur mycket en bör avsätta varje månad till de fasta utgifterna, så dividerar man årstotalsumman av de fasta avgifterna med tolv. Då får en fram en siffra som berättar hur mycket pengar som behövs läggas på de fasta kostnaderna och hur mycket det finns kvar som kan läggas på annat. Lån brukar ibland betalas kvartalsvis, alltså var tredje månad, därav är detta ett bra sätt att få bättre perspektiv på vika månader som kommer bli mer krävande och tyngre avseende utgifter.

Det kan vara svårt att förutspå hur ens ekonomi kommer se ut i framtiden, men tack vare en budget kan en på ett ungefär se vilka månader som kommer bli tuffare. Syftet med budgetering är alltså att en får koll på sina inkomster och utgifter och därmed kan leva ett mer stabilt och ekonomiskt säkrare liv.

 

 

 

 

Vågar en spara sin pension i fonder?

Hur ska man spara inför sin pension undrar många, det finns en mängd av alternativ, populärt är olika pensionsfonder. Men vad är för och nackdelar med sparande i fonder och hur gör man för att undvika pensionsbedrägerier såsom drabbat de som valt Allras pensionsfonder?

Det finns flera sätt att spara till pensionen på. Exempelvis att spara på ett vanligt sparkonto, kapitalförsäkring, investeringssparkonto (ISK) med underliggande fonder. En kan då spara till sin pension genom att till exempel sätta in pengarna i globala aktiefonder eller i räntefonder.  Detta innebär att en köper andelar i fonder, som därefter använder pengarna för att köpa aktier eller räntebärande värdepapper. Dock så finns det risker med att spara i fonder då de kan minska och öka i värde och därmed ökar risken för den pensionssparande att inte få tillbaka sitt satsade kapital.

Fördelen med att spara pensionen i fonder är att en inte betalar någon skatt då en säljer fonder och aktier eller tar ut pengarna för att köpa nya. Istället betalar man under året en summa grundat på värdet av ens sparande och ens insättningar under året, en schablonskatt.

En nackdel kan vara höga avgifter beroende på vilken fond en väljer, det är viktigt att undersöka skillnader och regler avseende avgifter när man jämför olika fonder.

Det är även osäkert då det är svårt att veta vilka fonder som värdemässigt kommer utvecklas gynnsammast. Vilka kommer lyckas? Hur vet en det? Om en väljer att lägga sina pengar i en fond som sedan visar sig vara ”dålig”, så sjunker ens pengars värde och ens besparingar minskar. Därmed riskerar en sin framtid som pensionär. Därför krävs det att en är på tårna och försöker förutspå eller studera vart man placerar sina pengar väldigt noga.

Dessutom finns det dessvärre mindre seriösa pensionsfonder som i princip lurar den sparande genom att ta ut väldigt höga avgifter samt göra ett dåligt jobb avseende avkastningen. Ett  aktuellt exempel på detta är fondbolaget Allra genom vilket många svenskar har förlorat mycket pengar, samtidigt som fondbolagsägarna har tjänat mycket pengar.  För att undvika denna typ av pensionsbedrägerier kan en helt undvik privata fonder och istället låta sin pension förvaltas genom statliga sjunde AP-fonden.

Foto: Emily Brisius

Källor:

Pensionsmydigheten,”Vad är en fond?”. Hämtad 2017-02-16

Nordea, Tips och råd om hushållsekonomi och budget. Hämtad 2017-02-19

SEB,Spara och Planera Pensionen. Hämtad 2017-02-19

Artiklar:

”Fyra sätt att pensionera sig”

DN ekonomi, Maria Crofts, 2015-03-21. Hämtad 2017-02-17

”Pensionsmyndigheten stoppar Allras fonder

DN ekonomi, Anna Karolina Eriksson/TT, 2017-02-14. Hämtad 2017-02-18diagram sam

”Alexander har plundrat svenska pensionärerna på hundratals miljoner”

Aftonbladet, Jan Guillou, 2017-02-19. Hämtad 2017-02-19

 Källkritik:

Dessa källor har jag valt att använda eftersom speglar olika sidor av ämnet, statlig myndighet, privata finansiella intuitioner och kritiskt granskande journalister.

Pensionsmyndigheten:  Statlig myndighet som har I uppdrag från staten att hålla reda på allas pensioner.

Nordea: En delvis statligt ägd bank som har både sitt eget och den enskilde medborgarens bästa som mål.

SEB:  En privat ägd bank som har både sitt eget, aktieägare och den enskilde spararens bästa som mål.

DN: En av Sveriges större morgontidningar, ska i alla fall på pappret vara opartisk och har i uppdrag att granska både privata och offentliga intressen.

Aftonbladet: En av Sveriges större kvällstidningar, bevakar gärna små och stora frågor hyr in namnkunniga experter och journalister. Kan ha en tendens till sensationsnyheter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *