Svart marknad

Svarta branscher riskerar att öka

Bild: Public domain

Svart marknad eller svart handel är begrepp som ofta har stor utbredning i media, samt bland politiker och ekonomer när de debatterar, och det ses som ett stort samhällsproblem. Men vad är egentligen svart marknad, och vilka konsekvenser det det?

Den ”svarta marknaden”, är en illegal marknad där tjänster varor och kapital, som strider mot gällande lagar, handlas. Utöver svarta marknaden finns också den så kallade ”gråa marknaden”.

Till skillnad från den ”svarta marknaden”, dit smuggling av olagliga substanser eller vapen, samt prostitution ingår, så handlar den ”gråa marknaden” om tjänster eller varor som ligger utanför den officiellt reglerade och organiserade, men som dock inte strider mot någon befintlig lagstiftning. I folkmun är begreppet dock inte vitt spridd, utan även de tjänster som egentligen tillhör den gråa marknaden kallas svarta.

Till den svarta marknaden hör flera samhällsproblem, ett av dem är det stora antalet svartarbete inom byggbranschen.

Sverige har länge haft en ovanligt slapp syn på svartarbete, exempelvis kunde en majoritet på 56% föreställa sig att anlita svart arbetskraft mellan 2002 och 2008. Den borgerliga regeringen försökte minska andelen svart arbetskraft genom rot- och rutavdrag. Detta visade sig fungera då attityderna förändras, år 2013 var det enbart 35% som kunde tänka sig anställa svart arbetskraft.

Vid förra årsskiftet infördes den rödgröna regeringens sänkning av rot- och rutavdragen. Förra årets demoskopmätning av svenskarnas inställning till svartarbete visar att svenskarna återigen blivit mer accepterande av svart arbetskraft, acceptansen låg nu på 40%. Sänkningen av avdragen beräknades, av Sveriges byggindustrier, leda till att mer än 8000 jobb inom byggbranschen försvinner.

Inom den svarta bostadsmarknaden kan flertalet problem igenkännas, flera av dessa tillhör den gråa marknaden. Köp av hyreskontrakt är en av dem, överhyror är en annan. Överhyror sker oftast i andrahand, och kan antingen rättfärdigas med en överskattning av möbleringens värde i hyresrätten, eller helt enkelt förhöjda hyror eftersom hyrestagaren ofta accepterar den höga hyran. Hyrestagaren accepterar ofta överpriset i rädsla för att inte hitta en annan bostad.

Både den svarta och den gråa marknaden har stor påverkan på ekonomin, och omsätter miljarder varje år, därför har EU sedan 2014 bestämt att samtliga medlemsländer ska ha den oskattade marknaden inräknad i BNP, i hopp om att skapa en mer korrekt bild av ett lands tillgångar.

Svarta bostadsmarknadens miljarder

Statistik från SCB.1 2 Diagrammet visar ett stort överskott av folkbokförda i Stockholm jämfört med antalet bostäder. Detta tyder antingen på en stor trångboddhet, eller stor skenfolkbokföring, där min teori är det sistnämnda.

Den svarta bostadsmarknaden omsatte 1,2 miljarder kronor år 2006, men var kommer pengarna ifrån och var tar dem vägen? Två framstående orsaker till att svarta bostadsmarknaden vuxit så stor är den enorma bostadskrisen som råder i 250 av Sveriges 290 kommuner, den andra är ofullständiga rutiner mellan myndigheter och företag inom bostadsmarknaden.

Ett tydligt exempel på det sistnämnda är exempelvis att det finns sju olika organ riktade på att erbjuda ekonomiskt stöd, organen som ansvarar för att utdela dessa är kommunernas socialtjänster*, pensionsmyndigheten**, försäkringskassan***, samt CSN****. Det sker inte heller någon rutinmässig kontroll mellan organen innan bidraget utbetalas. Bidragspengarna går direkt till andrahandsuthyrarnas vinning, genom att staten går in med bostadsstöd för att hjälpa bidragstagaren att klara förhöjda andrahandshyror.

I dagens bostadskris har en systematiserad svart marknad för försäljning av hyresrätter vuxit fram, om man har råd. Handel av svarta kontrakt är en ideell marknad för kriminella, dels då den erbjuder en chans att omvandla svarta pengar till vita, samt att risken för att bli upptäckt är minimal.

Handel av svarta kontrakt är en exkluderande marknad där människor belånar sig hundratusentals kronor för att kunna få tag i en bostad, priset för kontrakten beräknas ligga på 200 000kr per rum.

Lägenhetsbytena sker genom skenfolkbokföringar och förfalskning av en icke-existerande lägenhet. De olika parterna inom denna ”bransch” är svart mäklaren, som har den essentiella rollen, en oseriös förvaltare, en lägenhetsinnehavare, och en köpare. Vissa mäklare har också en mellanhand som skaffar kunder åt mäklaren. Pengarna från köpet av kontraktet delas upp mellan samarbetande parter.

De fastighetsägare som använder sig av den svarta bostadsmarknaden för att tjäna pengar ser oftast inte framgångsrika på pappret, flera går till och med back hos skatteverket. Men dessa fastighetsägare kör lyx-eller sportbilar. Fastigheterna äger de med handelsbolag eller som privatpersoner, där insynen är som minst.

I detta arbete har en förklaring på vart pengarna kommer ifrån och vart de går besvarats. Pengarna har olika ursprung beroende på vem köparen av hyreskontraktet är. Är det en köpare som har besparingar kommer de ofta därifrån, eller om köparen inte har besparingar men har möjlighet att låna pengarna, så är det ofta ursprunget.

Är det bidragstagare, där myndigheter inte har något val än att bistå med bidrag är det tydligt att skattemedel används för att stödja svarta marknaden.

Det finns ytterligare ett ursprung för pengarna och det är från pengatvätt och illegala verksamheter, som lockas till den svarta bostadsmarknad på grund av dess minimala risk och möjlighet att omvandla svarta pengar till vita

Vart tar pengarna vägen? När det gäller andrahandsuthyrning går oftast pengarna ner i andrahandsuthyrarens, som ofta är privatperson, ficka.

Däremot gäller det större problemet köpen av hyreskontrakt, då det visats att dessa sker systematiskt och sofistikerat. Här har vi svartmäklare och hyresvärdar som tar ut hundratusentals oskattade kronor i egen vinning.

När över en miljard kronor går oskattade lider välfärden. När staten inte får tillgång till en så pass stor inkomst, har de inget val är att också minska på utgifterna. Detta betyder att staten blir strängare exempelvis med vilka som får bidrag, samt hur mycket de får. Detta leder i sin tur att de som redan är samhällets mest utsatta får en ytterligare tuffare situation och klyftorna i samhället ökar.

* Utdelar försörjningsstöd som skall täcka mat kläder, fritidsaktiviteter för barn, hygienprodukter, telefon och TV-avgift

** Utdelar äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

*** Utdelar föräldrapenning, barnbidrag, bostadsbidrag, sjukpenning m.m.

**** Utdelar studiebidrag och hemutrustningslån

Källhänvisning

Andersson, Klas. Svenska Dagbladet, Miljarder i omlopp på svart bostadsmarknad.(publicerad 2014-02-21) (hämtad 2017-01-31)

Boverket, 2012:17. Konsekvenser och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader. (hämtad 2017-01-31)

Boverket, 2015:40. Boendesituationen för nyanlända.(hämtad 2017-02-19)

Bred, Mathias. Göteborgs Posten, Risk för att en svart marknad växer igen.(publicerad 2016-07-29) (hämtad 2017-01-31)

By, Ulrika. Dagens Nyheter, Svartmäklarna i Stockholm – kriminella företagare och bidragstagare.(publicerad 2015-06-25) (hämtad 2017-02-19)

Delling, Hannes & Pehrson, Josefin. Svenska Dagbladet, ”Hyrestvåan är din för 300 000”.(publicerad 2013-05-05) (hämtad 2017-02-19)

Engström, Ellinor. Dagens Industri, Efter rot- och rutkapningen vill fler anlita svart.(publicerad 2016-02-27) (hämtad 2017-01-30)

Holmberg, Helena & Halldin, Kristian. Dagens Samhälle, Ta krafttag mot svarta bostäder.(publicerad 2016-02-18) (hämtad 2017-02-18)

Nationalencyklopedin, grå marknad. (publicerad hämtad 2017-01-31)

Wendick, Christoffer. SVT Nyheter, Kommunerna: Bostadsbristen är rekordstor.(publicerad 2016-02-22) (hämtad 2017-02-18)

Källkritik

Var jag hämtat majoriteten av informationen är vid ”Konsekvenser och orsaker till dåligt fungerade bostadsmarknader”, ”Efter rot- och rutkapningen vill fler anlita svart”, ”Ta krafttag mot svarta bostäder”, samt ”Svartmäklarna i Stockholm – kriminella företagare och bidragstagare”.

”Konsekvenser och orsaker till dåligt fungerade bostadsmarknader” är en publikation av ett seminarie som hölls av Boverket, det var också Boverket som publicerade texten. Boverket är en central förvaltningsmyndighet, med uppdrag från regeringen.

”Efter rot- och rutkapningen vill fler anlita svart” är en artikel publicerad i Dagens industrier. Sidan som utförde undersökningen, demoskop, länkade själv till denna artikel för att få mer info om deras undersökning.

”Ta krafttag mot svarta bostäder” är en debattartikel skriven av Kristian Halldin, som är analytiker och Helena Holmberg som är bostadskonsult. Helena Holmberg är har en Filosofie-kandidat examen i Statsvetenskap från Göteborgs universitet. Hon är ledamot i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

”Svartmäklarna i Stockholm – kriminella företagare och bidragstagare” är en artikel i Dagens Nyheter, som är Sveriges största morgontidning. Dagens Nyheter klassificerar sig själva som oberoende liberal, och har ett gott rykte därför är det en pålitlig källa.

Skuggan av den svenska ekonomin

Svart ekonomi definieras ofta som tjänster som utförs utan statens uppsikt eller som faller utanför statens lagar och regleringar rörande arbetsmarknaden.

Det finns två uppdelningar av svart ekonomi, dels lagliga tjänster som exempelvis byggarbete där du får pengarna i hand men också olagliga som vapenhandel på svarta marknaden. Byggarbetet är i sig lagligt men om betalningen sker ‘under bordet’ så undviks taxeringen av arbetet och definieras då som svartarbete. Svart ekonomi kan också vara definierad som olaglig och vidrör oftast den svarta marknaden där vapen, droger och alkohol säljs svart, det som definierar den illegala delen är den kriminella beblandelsen då varorna ska stå under statens kontroll.

Den mest omtalade delen av den svarta ekonomin är den svarta marknaden som oftast förknippas med kriminalitet såsom vapensmuggling och droghandel. Svarta marknader uppstår oftast i sammanhang då det finns en efterfrågan på varor som antingen är under statlig kontroll, olaglig eller så hårt taxerad att det blir billigare att smuggla in varan i landet och sälja den på den svarta marknaden. Den svarta marknaden är i sig kriminell då den går utanför statliga lagar och regleringar men går runt då det finns hög efterfrågan av illegala varor från allmänheten, exempelvis droger eller vapen. Under tider av hård ransonering, tex krigstider, så blomstrar oftast den svarta marknaden då folk försöker komma över varor bortom statens kontroll. Tillgång möter efterfrågan och större svarta marknader öppnas upp.

I Sverige finns det ingen svart marknad, vi är ett så laglydigt land och skulle aldrig sysselsätta oss med sådana hemskheter, eller? Faktum är att av Sveriges BNP utgjordes 59 miljarder € (14%) av svarta pengar enligt en undersökning av Visa Europe under 2013, dock är det svårt att rättfärdiga uttalanden inom detta område. Detta eftersom att den svarta ekonomin primärt använder sig av kontanter då betalningar med kontokort lämnar transaktionsspår efter sig. Det kan då äventyra ett avslöjande om personen är aktiv inom den svarta sektorn, det är alltså en säkerhetsåtgärd. Detta betyder dock att den svarta sektorns värde är betydligt svårare att beräkna eftersom att man inte med säkerhet kan säga exakt hur stor del av de kontanter i omlopp som går till den svarta marknaden. Därför finns olika mätningar som gett olika värden beroende på vilken metod som används för att beräkna den svarta ekonomins andel av BNP.

Diagram som visar den procentuella andelen av olika branschers inkomst som beräknas vara svart

Visa Europe menar att Sverige år 2013 kniper en andraplats inom svart ekonomi i Västeuropa tillsammans med Norge på 14%, dvs strax bakom Belgien som ligger på 16%. Dock säger den tyske ekonomiprofessorn Friedrich Schneider att den svenska andelen BNP som utgörs av svart ekonomi ligger runt 18-19% vilket starkt kritiserats av både riksbanken, skatteverket och nationalekonomen Daniel Waldenström. Waldenström skrev 2010 att den monetära metod som Schneider använt sig av bygger på att observera kontanthanteringens relativa betydelse vilket kan vara missvisande och att den egentliga siffran diskuteras hamna runt 5-6%.

 

Svart ekonomi är faktiskt större än vad man skulle kunna tänka sig, men det är omöjligt att få ett exakt svar då det rör sig om kriminella handlingar. Det kommer alltid finnas svart ekonomi vare sig den är minimal eller enorm och Sverige ligger på ungefär samma nivå som majoriteten av västeuropa vilket både är positivt och negativt beroende på hur man ser på det. Så oavsett om det sträcker sig från personliga tjänster till vapensmuggling så faller allting under den svarta ekonomin.

Svarta marknaden – Den ekonomiska dödsfällan

Svart ekonomi eller också kallad dold ekonomi är ekonomi som är bortom kontroll av staten och därmed inte beskattas eller kontrolleras under uppsikt av någon myndighet. Varor som cirkulerar inom den svarta ekonomin är ofta olagliga eller under sträng kontroll av staten och säljs då ‘svart’ för att den kriminella aktiviteten inte ska märkas. Svart ekonomi kan också vara i form av tjänster eller kontrakt, exempelvis den svarta bostadsmarknaden eller den svarta byggbranschen.

När man talar om den svarta marknaden eller svart ekonomi brukar utgångspunkten alltid vara att den svarta marknaden är en plats som innehåller vapen, droger, sprit och trafficking vilket i sig är sant. Dock finns det också en mindre dramatisk sektor av den svarta marknaden där aktivitet såsom svarta hyreskontrakt, byggkontrakt samt anställningar. Denna är oskyldigare än vapensmuggling men fortfarande kriminell och är mycket mer lättillgänglig än exempelvis den hårt kriminella vapenmarknaden. Denna text kommer dock inte att handla om svarta byggkontrakt där pengar går från hand till hand under bordet på en olicensierad byggfirma eller hur svarta hyreskontrakt blir vanligare i takt med att storstäder växer. Den här texten kommer handla om hur vapensmuggling, droghandel och trafficking socioekonomiskt påverkar samhället vi lever i idag.

Den svarta marknaden är svart, dvs dold, av en anledning och därför finns det begränsat med information när det kommer till den ekonomiska delen eftersom att det är omöjligt att kontroller en marknad som ingen har full uppsikt över.. Ingen vettig människa som deltar i dessa kriminella kretsar skulle gå ut offentligt eller posta Facebook-inlägg om hur mycket deras droghandel drar in. Att bryt band och gå ut gå ut med någonting sådant till media innebär en säker död.

Om vi istället fokuserar på problemet med den svarta marknaden inom dessa områden så finner vi självklarheten, illegala vapen, droger och trafficking både förstör liv och kostar pengar, men hur mycket rör det sig om? Till en början är det svårt att spåra vapen då den kapitalistiska andan lever kvar i produktionen samt distributionen, kan man tjäna pengar så producerar man så mycket som möjligt och säljer vapen till de som vill ha. Det verkar saknas ett samvete hos vapenproducenter och målet verkar alltid vara att tjäna pengar. Licenser och spårningsprogram som

Bild tagen av Olle Lekberg

både kostar pengar och tar tid skippas då ofta i förmån för att tjäna pengar vilket leder till att den illegala vapenmarknaden, framförallt i USA bara växer. Korrupta vapenförsäljare är ett stort problem då 60% av alla vapen som hittats vid brottsplatser kan spåras till 1% av alla vapen-distributörer. På en ekonomisk nivå är det då svårt att veta hur mycket svarta marknadens vapenindustri är värd men på en social nivå så kostar det det runt 11 500 liv och i dessa sammanhang är 86% av alla vapen illegala.

Någonting som givetvis faller under den svarta marknaden är droghandel då all handel är olaglig om den inte styrs av staten och faller under medicinskt bruk. De huvudsakliga drogerna är marijuana, kokain, heroin, crack och metamfetamin och den illegala drogmarknaden har globalt ett beräknat värde av 200-750 miljarder dollar vilket är otroligt relativa siffror samt beräknas kosta enbart det amerikanska samhället 181 miljarder dollar samt 200 000 liv. Att hjälpa de i nöd för detta beräknas kosta 250 miljarder dollar.

Hur är det då i Sverige? Till att börja med så är vår svarta vapenmarknad minimal i jämförelse med den i USA och huvudsakliga cirkulationen är mindre skjutvapen och efterfrågan är inte alls lika hög. Droghandel däremot är betydligt större då olagliga alkoholinköp enkelt kan arrangeras via sociala medier såsom Instagram. Ett uppskattat värde går dock inte att beräkna och inte heller storleken på marknaden.

Den svarta marknaden är alltså bestående och kostar hundratals miljarder dollar i samhället samt hundratusentals liv, det är som sagt svårt att få en uppfattning av marknaden då handeln lurar i skuggorna och priserna inte övervakas av ett statligt överhuvud såsom Systembolaget. Jakten på pengar kommer alltid driva den svarta marknadens framfart och detta i takt med normaliseringen av droger och våld.

Källförteckning

Waldenström Daniel. Hur stor är egentligen den svarta sektorn? 22-04-2010, hämtad 02-12-2017.

European governments to tackle shadow economy for economic recovery. Visa Europe, 07-05-2013, hämtad 12-02-2017.

Gun Trafficking & Straw Purchases. Smartgunlaws, 2013, hämtad 02-15-2017.

Gun Violence by the Numbers. Everytown gun safety, 2015, hämtad 02-15-2017.

Drug Abuse Kills 200,000 People Each Year: UN Report. Drug Free, 2012, hämtad 02-15-2017

Ingraham Christopher. There are now more guns than people in the United States. Washington post, 2015-10-05, hämtad 2017-02-12

Drug trafficking by the numbers. The Recovery Village, 2015, hämtad 15-02-2017.

Källkritik

Hur stor är egentligen den svarta sektorn? 2010-04-22 av Daniel Waldenström. Denna källa är relevant och trovärdig då hemsidan styrs av några av Sveriges främsta nationalekonomer som är väl inlästa på ämnet. Trots dateringen så finner jag fortfarande källan relevant då konceptet inte är relevant i relation till åldern.

European governments to tackle shadow economy for economic recovery. 2013-05-07. Andra källan är relevant samt trovärdig då den kommer från ett företag som arbetar inom ämnet, har refererats till i diverse artiklar från exempelvis SVD och Aftonbladet, och är en internationell undersökning.

Ingraham Christopher. There are now more guns than people in the United States. Washington post, 2015-10-05, hämtad 2017-02-12. Den primära källan jag använt är relevant samt trovärdig då den kommer från en grundad samt väletablerad tidning som har ett gott rykte. Informationen är relevant då artikeln bidrar till forskningen av illegala vapen inom förenta staterna.
Drug trafficking by the numbers. The Recovery Village, 2015. Andra källan jag använt mig av är en hemsida som specialiserar sig på droganvändning samt återhämtning från drogmissbruk, kostnader och skador inom ämnet droger och håller en välgrundad faktabas som bedöms som sanningsenlig.